Για την πλοήγηση

Κάντε κλικ εδώ, προκειμένου να εμφανιστούν τα πλήκτρα των Social-Media. Παρακαλούμε να προσέξετε, ότι τα δεδομένα που αφορούν τοςυ χρήστες μέσω αυτών των λειτουργιών ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους. Κάντε κλικ εδώ, προκειμένου να εμφανιστούν τα πλήκτρα των Social-Media. Παρακαλούμε να προσέξετε, ότι τα δεδομένα που αφορούν τοςυ χρήστες μέσω αυτών των λειτουργιών ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους.

Cambridge ESOL

Η απόφαση του Πανεπιστημίου του Cambridge να επιτρέψει από το 2004 τη λειτουργία στην Ελλάδα κλειστών εξουσιοδοτημένων εξεταστικών κέντρων Cambridge ESOL (για πιστοποίηση γλωσσομάθειας σε επίπεδο Young Learners English- YLE .) αποτέλεσε για τα Εκπαιδευτήρια Μακρυγιάννη πρόκληση και προοπτική. Πρόκληση , διότι δίδεται η δυνατότητα στους μαθητές μας να πιστοποιούν ανά τάξη τις γνώσεις τους στην Αγγλική Γλώσσα και προοπτική διότι μπορούμε να συμμετέχουμε στις διαδικασίες που αφορούν την πιστοποίηση γλωσσομάθειας με ένα φορέα παγκόσμιου κύρους .

Το Cambridge ESOL* διατηρεί την ευθύνη για τον ορισμό των θεμάτων, την βαθμολόγηση των γραπτών και εξαγωγή των αποτελεσμάτων καθώς και την αυστηρή επίβλεψη των προβλεπόμενων διαδικασιών, οι οποίες είναι κοινές για όλα τα κέντρα εξετάσεων σε όλο τον κόσμο.