Για την πλοήγηση

Κάντε κλικ εδώ, προκειμένου να εμφανιστούν τα πλήκτρα των Social-Media. Παρακαλούμε να προσέξετε, ότι τα δεδομένα που αφορούν τοςυ χρήστες μέσω αυτών των λειτουργιών ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους. Κάντε κλικ εδώ, προκειμένου να εμφανιστούν τα πλήκτρα των Social-Media. Παρακαλούμε να προσέξετε, ότι τα δεδομένα που αφορούν τοςυ χρήστες μέσω αυτών των λειτουργιών ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους.

IT Skills Standard


Τα πιστοποιητικά International Diploma in IT Skills απευθύνονται σε κάθε είδους υποψήφιο είτε είναι μαθητής, φοιτητής ή εργαζόμενος. Μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες του στη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και να αποκτήσει αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Ακόμη κι αν δεν υπάρχει προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στη χρήση Η/Υ είναι ιδανικό για την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στη χρήση του υπολογιστή.

Το σχολείο μας , έχει εντάξει στο μάθημα της πληροφορικής και τις 7 τεχνολογικές ενότητες που καλύπτουν τις σημαντικότερες εφαρμογές των υπολογιστών. Κάθε μαθητής του σχολείου μας , που θέλει να αποκτήσει το δίπλωμα αυτό, προμηθεύεται από το εξεταστικό κέντρο μία Κάρτα Δεξιοτήτων, στην οποία αναγράφονται και οι 7 ενότητες. Μετά την επιτυχή εξέταση σε κάθε ενότητα, συμπληρώνεται αντίστοιχα η Κάρτα Δεξιοτήτων.

Για την απόκτηση του Διπλώματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση και των 7 ενοτήτων, oι οποίες μπορούν να δοθούν με οποιαδήποτε σειρά και σε τακτά χρονικά διαστήματα, στο πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο των Εκπαιδευτηρίων μας :

  • Βασικές Έννοιες της ΠληροφορικήςΧρήση Υπολογιστών και Διαχείριση Αρχείων
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Λογιστικά Φύλλα
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις
  • Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες

Πιστοποιητικό Εξεταστικού Κέντρου (pdf)